Eva Harr

Litografi

« Landskapet i nord er min viktigste inspirasjonskilde. En billedverden jeg fordyper meg i, også med detaljer og symboler. Mitt landskap er et indre landskap, bilder om tilstander, stemninger,musikkopplevelser, lys og mørke. - Bilder føder nye bilder, og er i en prosess. Her er mye ” hjemlengsel ”, minner, erindringer, men også samtid.

 

Tilstander jeg tror vi trenger. Meditasjoner kanskje..? Stille øyeblikk, eller referanser til noe som er, men som kanskje ikke er lett å få øye på. Jeg håper at noen av « mine « landskap og hus kan formidle noe om tilhørighet, historie og poesi. Et hus er et ansikt, og kanskje det tryggeste vi vet, spesielt når vi kaller det HJEM. Bilder blir til i bevegelse, på reiser, om natten i mørket eller i tilfeldige tilstedeværende øyeblikk. Bildets ide formes gjennom øyets linse, eller i den visuelle hukommelse.

Helt siden begynnelsen av mitt kunstnerskap, har jeg fokusert på disse temaer. Selv over førti år i Oslo, har på ingen måte laget skygger for denne interessen. Tvertimot skaper avstand nærhet og kulturtilhørighet til landskapet.

Mine arbeidsdager har jeg hovedsakelig på mitt atelier i Oslo, og delvis i Lofoten. Det viktigste for meg, er å skape en billedverden som argumenterer for naturens plass i vår felles identifikasjon!                                      Spesielt nå, når den på mange måter er truet av klimaets forandringer. » Eva Harr

- Vi har flere trykk i galleriet, med og uten ramme. ( Priser kommer snart).