Siren Blytt

Maleri | Mixed media

 " Et ønske om å fange det sansbare, en stemning eller en emosjon som kan gi betrakter noe, gjerne noe som kan løfte og berike, sånn i all enkelhet.

Kunsten i møte med eksistensielle kriser. Hvordan man kan finne trøst og lindring gjennom kunsten. Sette ting i perspektiv, forklare og være støttende når man vakler og snubler litt i livet. Hvordan man kan forstå forskjellige utfordringer, og stadier, gjennom andres erfaringer. Som utøvende kunstner så er den direkte kontakten med det kreative frigjørende og til stor hjelp i både gode og vanskelige faser.  I perioder kan det bli helt stopp fordi det ikke finnes krefter eller ønske om å skape og i andre perioder blir det helt nødvendig å vende seg mot den skapende energien.  Å kommunisere det sansbare gjennom maleriet, treffer noen og det er magisk..."

Siren Blytt 2019.

 

Siren Blytt kjempet lenge mot sykdommen sin, men 28 . februar 2021 gikk hun alt for tidlig bort. I samarbeide med hennes sønner, viser Vedholmen Galleri 14. august t.o.m. 12. september 2021 en minneutstilling av denne flotte kunstneren, og markerer hermed også hennes 60 årsdag den 10. september.

 

Født: 1961 

Utdannelse:
1991-95 Vestlandets Kunstakademi
1985-91 Statens Høyskole for Kunsthåndverk og Design,
Med hovedfag ved Grafisk institutt.
1984-85 Tegne og Maleskolen i Bergen

Innkjøp i utvalg:
Kavli Bergen
Bergen Hovedpostkontor
Hydro Kunstklubb
Statoil Kunstklubb
Hydro, Karmøy
UMOE, Sandsli
Bergen Skibsassuranseforening
Park Hotell

Utsmykking:
2002 Bønes Kirke - Bønes
1996 Geiranger Hotell - Geiranger