top of page

Daniel Persson

Daniel Persson jobber primært med grafikk og fotografi. Han interesserer seg for landskapet rundt mennesket, tingen vi identifiserer oss med og sporene vi etterlater. Gjennom grafiske og fotografiske prosesser, med tyngdepunkt i materialitet og håndverk, utforsker han grenselandet mellom abstraksjon og representasjon

bottom of page