top of page

Ida Helland-Hansen

Tekstil, Bilder, Installasjon, Linoleum, Utsmykking.

TEKSTIL ELLER MALERI? Under modernismen var det avgjørende at mediene ble holdt rene – maleriet skulle rendyrke de maleriske kvalitene, keramikk de keramiske og tekstil de tekstile. Men den tid er forbi, for i den etter-moderne epoke er ikke dette lenger sett på som et mål. Tvertimot. Det er Ida Helland-Hansens arbeider illustrerende eksempler på. For når vi står overfor arbeidene hennes er det relevant å spørre om det dreier seg om maleri eller tekstil? Vel, utgangspunktet hennes var ihvertfall tekstil, og store arbeider som Idunns epler på oljeplattformen Brage i Nordsjøen og hennes lyse, vårlige tepper på statsministerens kontor er tekstilarbeider. Men det var på 1990-tallet. Karakteristisk for disse teppene er ornamentet, et mønster som riktignok ikke lenger er like regelmessig som på de gamle åklær, men likevel er klart synlig. Også et annet trekk er typisk – at hun inne i mønsteret har plassert en rekke figurasjoner som gir assosiasjoner i mange ulike retninger. Dette finner vi igjen også i de nyere arbeidene hennes. Men teknikken er en annen...

 ARKEOLOGI Et naturlig spørsmål når vi ser Ida Helland-Hansens bilder er hva de egentlig representerer. Det er jo ikke den hverdagslige virkelighet vi lever i – hun er ingen realist. Så det er ikke forholdet til noen ytre virkelighet som står på spill i disse bildene, men heller ingen estetisk virkelighet av rene former og farger, som under modernismen. På karakteristisk ettermoderne vis er ikke bildene sin egen virkelighet – de gjør snarere noe med oss betraktere. Slik dreier det seg snarere om verb enn substantiv, mer om handlinger enn ting. Foran bildene kan vi ikke uten videre slå fast hva vi ser – hun er ingen I. C. Dahl eller Christian Krohg. Vi må som arkeologer – ikke så ulikt hennes egen maleriske prosess – grave oss ned til motivene. Likevel når vi aldri frem til sikre resultater, bare til formodninger. Og det er kanskje like godt, for bildene er vakre å se på og de er så myldrende fulle av liv og betydninger at vi har mer enn nok å henge hode og fingrene i."

Utdrag av tekst signert Gunnar Danbolt    Kunstnerens hjemmeside: https://www.idahellandhansen.no/tekstil 

bottom of page