top of page

Erik Lytskjold

Keramiker

Erik Lytskjold er unik bærer og formidler av den norske keramiske tradisjonen innen fri skulptur som ikke finner sin like i Norge eller våre skandinaviske naboland. Hans kunst er et sjeldent syn, også sett i et internasjonalt perspektiv.
Med tydelig formsans, innsikt og estetikk formidler han et indre landskap med geologiske, biologiske og arkitektoniske referenser.
Man kan ikke intet annet enn rives med av Lytskjolds sin kunst, der overflate form og farger giver et nesten arketypisk vindu, inn i et univers, bestående nydelige formasjoner godt for øye og sjæl, der fortid og fremtid ikke lenger eksisterer.

Lytskjold har cand. mag. i biologi og Hovedfag SHKD 1993. Han har vært med på større utstillinger i inn- og utland samt innkjøpt av Kode. Undervist på Kunsthøgskolen i Bergen, avd keramikk/ leire.

TIDLIGERE UTSTILLINGER I VEDHOLMEN GALLERI:

bottom of page